Gode arbeidsredskaper fra Negotia

Negotia sentralt har sendt ut følgende brev, med informasjon og tips som det er vedt å merke seg:

Vi har tilbakelagt et halvår med en del uroligheter i arbeidslivet. Finanskrisen har fått innvirkning på arbeidsmarkedet i Norge, og det har resultert i store og små omstillinger. Det kan dessverre se ut som om vi fortsatt må slite med den verdensomspennende økonomiske krisen en stund til.


Naturlig nok vil mange av Negotias medlemmer være bekymret i en slik situasjon og som tillitsvalgt har du kanskje fått henvendelser fra medlemmer som trenger råd og støtte. Da kan det være godt å vite at du kan bruke og samtidig henvise til  noen lett tilgjengelige hjelpemidler i eget forbund. Negotia har utviklet en del verktøy som er nyttige for både tillitsvalgte og medlemmer. Vi anbefaler derfor samtlige til å merke seg disse:

Informasjon om omstillinger og nedbemanninger
Negotias web-sider har en egen side: Nedbemanninger. Her har vi samlet en del informasjon, artikler og linker som gjelder omstillinger i arbeidslivet.

Nettbasert håndbok for tillitsvalgte
Dette oppslagsverket er en god hjelp for deg som tillitsvalgt. Her finner du informasjon og råd om hvordan utøve vervet som tillitsvalgt, fagartikler om ulike problemstillinger i arbeidslivet samt generelle råd og tips.
 
CV-hjelpen
Ønsker du å komme deg videre i karrieren? Sliter du med oppsett av CV? Vi tilbyr medlemmene gratis kvalitetskontroll av CV-oppsett.

Alt om arbeidsliv, samt deg som privatperson
Her finner du alt om lover og forhold som gjelder i arbeidslivet. I tillegg har du tilgang til lovverket som gjelder for deg som privatperson fra ”vugge til grav”

Negotia - Utdanningsstipend
Som medlem kan du søke om midler fra utdanningsstipendet. Ordningen har en samlet pott på 450.000 kroner per år. Det er ment som et tilskudd til etterutdanning, med et maksimumsbeløp på 20.000 til den enkelte søke.

Stå-på-stipend
Dette er et stipend på 10.000 skattefrie kroner og gis til uforskyldt arbeidsledige medlemmer, etter bestemte kriterier.

Privatrettslig førstehjelp
I tillegg har du som medlem tilgang til gratis førstegangsvurdering av privatrettslige forhold. (Utenom arbeidsforhold).

De finner tjenestene på Negotias web-sider www.negotia.no under fanen Medlemssider. Disse tjenestene krever innlogging. Brukernavn: negotia, passord: medlem (husk små bokstaver)