Negotia Ung

Alle medlemmer under 35 år er automatisk Ung-medlemmer. Avdeling Bergen har èn ung-representant i styret sitt, og denne er også fast prepresentant i Ung-styret for Region Vest (som Bergen er en del av).Nytt etter landsmøtet i 2011 er at hver Region kan velge opptil 2 varamedlemer til UNG-styret. Varamedlemmene har møterett til UNG styre møtene.

Negotia Ung er et talerør for unge arbeidstakere i vår fagforening, og har som mål å sikre disse rettigheter, skolering og fellesskap. Noen av de viktige tingene Ung-arbeidet har resultert i er:

  • gratis medlemsskap for studenter, elever og lærlinger (også kalt SEL)
  • stemmerett for medlemmene av Ung-styret på Landsmøtet. Dette betyr at Negotia Ung har påvirkningskraft der viktige avgjørelser tas.

Engasjementet strekker seg også utover egen fagforening gjennom representasjon i YS-Ung og UNI (Union Network International - global fagbevegelse).

Har man spørsmål om Negotia Ung, eller forslag til hvilke temaer Ung-styret bør ta opp kan disse rettes til din representant i regionen du tilhører eller representanten i styret i Bergen.

Slik kan du også være med å påvirke hva vi arbeider for!