Styret 2019/2020

6 mars 2019 ble det avholdt årsmøte for Negotia avdeling Bergen.

I den forbindelse ble nytt styre valg:
 

Styreleder: Sverre Lygre

Nestleder: Roy Sundstrøm

Kasserer: Iselin Misund

Sekretær: Helge Nilsen

Styremedlem: Stian Fosse

Styremedlem: Tina Riise Gjøen

Styremedlem: Helene Oestreich

Varamedlem: Søvli Norstrand

Varamedlem: Linda Elisabeth Eriksen

Valgkomite: Astrid Teigland