Over 1000 medlemmer!

Antallet medlemmer i Negotia Bergen har i lang tid ligget og 'vaket' mellom 950 og 1000, men ved siste oversikt har vi brutt den magiske grensen.
Medlemstallet pr. oktober er 1008.  Gratulerer alle sammen!