Årsmøtet 2010

Tid: onsdag 10. mars kl. 16.30
Sted:  Gjensidigegården, Sandviken

Program:

16.30-17.30:  Servering  (pizza, brus, kaffe etc.)
17.30-18.30: Årsmøte
18.30-18.45: Pause
18.45-19.15: Gjensidige informerer
19.15-20.00: Foredrag v/Per-Ørnulf Dæhlie, s/y Aries

Saksliste:

1. Godkjenning av dagsorden
2. Godkjenning av årsmelding, regnskap og revisjonsberetning
3. Beslutning om anvendelse av overskudd eller fremgangsmåte ved eventuelt underskudd
4. Virksomhetsplan og budsjett
5. Valg

 

 Påmelding innen mandag 8. mars til

Grete Dyngeland tlf. 98481413
Helge Nilsen tlf. 41474782