Om avdeling Hålogaland

Styret i denne avdelingen er lokalisert i Harstad som ligger i Troms fylke. Hvor våre medlemmer i regionen er lokalisert vil det komme nærmere info om her. Jobbes forøvrig med å få fram historikk om avdelingen.