Årsmøtet 2019 – Papirer til møtet

Dokument til årsmøtet som haldast fredag 21.2.2020 i Dimmelsvik finn dykk i lenkane under her. Rekneskap, revisjonsrapport og valnemdas dokument vert lagt til så snart dei er tilgjengelege. Me ynkjer alle påmeldte velkomne til årsmøtet.

Med helsing frå Styret.

Dagsorden

Årsmelding

Verksemndplan for 2020

Rekneskap for 2019 og budsjett for 2020

Revisjonsrapport

Valnemda si innstilling for nytt styre

Rull til toppen