Vellykket årsmøte og feiring av jubilanter

Hardanger avdeling gjennomførte sitt årsmøte på Stord hotell fredag 8. mars. Avdelingen hadde sendt ut spesielle invitasjoner til medlemmer som hadde 25 og 50 års jubileum. Ikke alle hadde anledning til å delta, men de som var tilstede fikk tildelt både diplom, nål og blomsterhilsen for 25 års medlemskap. For 50 års medlemskap var det en blomsterhilsen.

Her ser vi leder av avdelingen Jorunn Wilhelmsen, jubilanter Ranveig Svensen, Edle Karin G. Solås og Paul Riise og til slutt nestleder Laila Bjørvik.

Årsmøtet startet med en video hilsen til avdelingen fra forbundsleder Monica A. Paulsen. Selve møtet ble gjennomført med de vanlige årsmøtesakene. Styret hadde sendt inn forslag til nye vedtekter som var oppdatert i forhold til hvordan disse har blitt praktisert de siste årene og var en tilpasning til både økonimi og praksis. Vedtektene ble godkjent og vil legges ut her så snart protokollen er godkjent.

Leder for siste periode, Jorunn Wilhelmsen hadde meldt fra at hun på grunn av sin stilling på jobb ønsket å fratre ledervervet. Hun ble takket av fra vervet og ønsket lykke til av avdelingens nestleder som også overbrakte blomster og hilsen fra styret.

Laila Bjørvik overrakte blomster til avgåtte leder Jorunn Wilhelmsen og takket for innsatsen som leder og ikke minst årene som styremedlem i avdelingen.


Det nye styret består av:
Leiar: Knut Bartnes (Bouvet Norge) 1 år, restperiode tidl. leiar
Nestleiar og sekretær: Laila Bjørvik Ikkje på val
Kasserar: Line Anita Øvstebø (Kvinnherad Energi) Ikkje på val
Styremedlem: Gro Anne Gravdal (Palfinger) 2 år, attval
Styremedlem: Bjørn Jonas Ulvund (Sysco Finans) 2 år, attval
Styremedlem: Vigdis U. Bøyum (Kvinnherad Energi) Ikkje på val
Styremedlem: Frode Saue (Ahlsell) 2 år, attval – ny posisjon
Varamedlem: Magda Jaworska (HMR Husnes) 1 år, ny

Rull til toppen