Årsmøte

Dato for årsmøtet for Negotia avd. Jotun er satt til torsdag 28. februar.

Sett av datoen allerede nå. Mer informasjon kommer i februar.