Årsmøte 2014

Torsdag 27. februar er datoen for årsmøtet 2014 i Negotia avd. Jotun og det vil bli arrangert på Rica Park Hotel, Sfj.

Tema i år er HRMS med nyttig informasjon samt info om Medlemsfordeler YS.

Det vil bli sendt ut 3 separate kalenderinvitasjoner; en for temadelen, en for årsmøtet og en for middagen.