Lønnsforhandlinger 2014 - medlemsinfo

Her kommer informasjonsskrivet som er sendt alle medlemmene etter avsluttede lønnsforhandlinger 2014.

Medlemsinfo lønnsforhandlinger 2014