Arkiv

Informasjon fra Lønnsutvalget 2012

På fredag 15. juni ble det klart at det ikke var grunnlag for å komme til enighet i årets lønnsoppgjør, det ble brudd. I årets lønnsoppgjør hadde Negotia som målsetting å få lik lønnsutvikling som noen av de andre gruppene i konsernet. Bedriftens tilbudte for tredje år på rad er mindre en den generelle lønnsveksten i Norge. 

I samme periode med moderate lønnsoppgjør, har bedriften gått historisk bra. Økt utbytte til aksjonærene, økt overskudd og kostnadsmesige tiltak er gjennomført.

Vi er uenige på % lønnstillegg ved årets lønnsoppgjør, vårt krav er på 4,5 % mens tilbudet fra bedriften er på 3,9 %, vi klarte dessverre ikke å bli enige på en lavere %.

Lønnsutvalget jobber for at medlemmene får et godt lønnsoppgjør,

Lønnsutvalget i Negotia vil at medlemmene skal være med å få sin andel av verdiskapningen i bedriften og på dette grunnlaget ville vi ikke godta årets tilbud fra bedriften.

Vi i Negotia sammenligner oss med Frontfaget, Frontfaget gir føringer for konkuranseutsatt eksportindustri, unntatt olje- og energi sektoren. Resultatet til Frontfaget ble i år på 4,15 %.

I samråd med Negotia sentralt har vi derfor gått til brudd.

Det er veldig nærme lønnsjusteringene til Jotun , som er 1. juli. Innlevering av resultatet av våre lønnsforhandlinger skal være innmeldt til lønningskontoret 18.juni, da dette ikke blir gjort fra Negotia, (siden vi er i brudd) vil medlemmer ikke få lønnsjusteringer som planlagt.

Jotun, lønnsutvalget og Negotia sentralt vil etter sommeren ha organisasjonsmessig behandling av tvisten og forhåpentligvis bli enige. Blir vi ikke enige da, går vi videre til den rådgivende nemnd som tar endelig stilling til den lokale tvisten.

Dette medfører at alle Negotia avd. Jotun sine medlemmer ikke får lønnsjustering 1.juli, men må vente til tvisten er over.

Vi i forhandlingsutvalget beklager dette, men håper at det er forståelse for at vi prøver å få til et godt lønnsresultat i 2012.

Hilsen lønnsutvalget:

Stig Robertsen, Mads Guttormsen og Liv Hellesvik