Arkiv

Møte om Pensjon

Vi får besøk av Jotuns pensjons- og forsikringsrådgiver Geir Larsen, HR-Norge i forkant av årsmøtet og kl.17.00, med litt beverting fra kl. 16.30

Temaer som vi mener kan være av interesse:

Pensjon, AFP og banklovkommisjonens utredning III/pensjon.

Hva med fremtidens pensjoner?

Hva vet vi om hvordan pensjonen vår vil bli i framtida?

(kom gjerne med forslag til saker under dette emne innen 25 feb.)

Påmelding innen 25. februar ved å svare på møteinnkallelsen som er sendt ut.