Arkiv

Lønnsoppgjøret 2011

Til medlemmene i Negotia avd. Jotun

Lønns forhandlingene 2011 er nå avsluttet. Vi er i år ikke fornøyd med resultatet, basert på vår oppfatning av bedriftens økonomi og resultater, resultatet av frontfagsoppgjøret samt øvrige resultater som er kjent fra avsluttede forhandlinger i Norge.

 

 

Les mer …

Gratulerer Ingrid!

Vi gratulerer Negotiamedlem Ingrid Luberth med resultatet av valget til Jotuns styre hvor hun ble valgt til funksjonærenes representant. Jotun har med dette fått sitt første kvinnelige styremedlem på mange år og vi er glade over og stolte av at det ble nettopp Ingrid. Hun har gjort en strålende jobb som 1. varamedlem til styret i seks år og har med dette fått en grundig "opplæring" i styrearbeidet før hun nå tar fatt på sitt verv. Vi ønsker henne lykke til!

I tillegg gratulerer vi Kari-Ellen Liverød og Liv Anne Andersen med henholdsvis plass som 1. og 2. varamedlem til bedriftsforsamlingen.

 

Årsmøtet 2011

Husk å melde deg på årsmøtet ved å svare på møteinnkallelsen -innen TIRSDAG 15. Februar! Smile

 

Årsmøtepapirene ligger vedlagt her:

Nominasjon til Jotuns styre og bedriftsforsamling

Torsdag 3. mars skal det avholdes valg av ansatt representanter til Jotuns styre og bedriftsforsamling.

Som fagorganisasjon kan vi nominere kandidater til disse vervene fra funksjonærsiden. Det skal velges en funksjonær representant, samt inntil tre vararepresentanter

Det skal selvfølgelig også velges representanter for operatørene, men vi nominerer ikke til disse vervene.

Vi ber om at kandidater foreslås for Negotias styre (v/Mona) senest fredag 21. januar. Vedlagt følger generelle retningslinjer for nominasjonsprosessen. Vi vil koordinere innkomne forslag og videresende til valgstyret.

Med vennlig hilsen
Negotia avd. Jotun