Arkiv

Negotiaseminar 23. og 24 januar på Rica Havna Hotell, TjømeFredag ble åpnet med foredrag om Omstilling ved Richard Gustavsson fra Bedriftshelsetjenesten ”Psykologi for tillitsvalgte”.

Vi fortsatte med gruppearbeid på temaene:

  • Kompetansekartlegging
  • Negotia avd Jotun på Join
  • Seniorpolitikk

Oppsummeringen før programslutt fredag, viste et enormt engasjement rundt gruppearbeidet og spesielt hadde Kompetansekartleggingen kommet langt, gjennom verktøyet Webcruiter som Jotun har. Videre arbeid blir å avklare med personal hvorvidt vi kan benytte dette verktøyet. Men også gruppene som jobbet med de to andre temaene, hadde kommet et godt stykke på vei.

 

Les mer …