Om Negotia avd Jotun

Negotia avd. Jotun har totalt ca 230 medl. inkl. pensjonister og medlemmer i Reichhold, og ca 200 personer har sitt daglige virke på en av Jotuns lokasjoner i Norge. Våre medlemmer er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, IT og laboratorie.
De tillitsvalgte er lokalisert på følgende steder: Scanox (selger), Håndtverk (selger), Powder (Larvik), Gimle, Vindal, Nybyen og Asnes. Det er en stor styrke for oss at vi er der våre medlemmer er, og at vi raskt kan være tilstede når situasjoner oppstår. Årsmøte og valg arrangeres hvert år innen utgangen av februar og i tillegg gjennomføres sosiale arrangement.