Historikk

Historikk

I 1977 ble alle med "månedslønn" innkalt til informasjonsmøte angående en samling av alle funksjonærer i en organisasjon.
26.10.1977 ble de første 12 personene innmeldt i Norges Funksjonærforbund.
Etter et nytt orienteringsmøte 03.11.1977 ble det vervet flere medlemmer frem til organisasjonen, og avdelingen Sandefjord –Jotun var et faktum.