Styret og kontaktpersoner

Leder:  Kjell Theodorsen
E-post: kteo@online.no
Mobil: +47 913 48 064

N.leder: Ole Jørgen Ringsby

Sekretær: Marianne Sibbern

Kasserer: Åse M. Nygaard

Styremedl: Per A. Berge

Styremedl: Trude Hansen

Styremedl: Raymond Halvorsen (Ung rep.)

Varamedl: Finn G. Andersen

Varamedl: Egil Bjurstrøm

Hyttekomite:
Ida E. Lislerud (booking) 400 91 834, idaemiliee@hotmail.com
Kjell Theodorsen (teknisk/dugnad) 913 48 064, kteo@online.no