Region Vest

Består av avdelingene Haugesund, Bergen, Fjordane, Hardanger og Sør-Rogaland

Regionssamarbeidet i Vest baserer seg på følgende mandat:

Avdelingslederne i region vest gis mandat til å debattere og innta standpunkt i saker som vil berøre eller styrke samarbeidet i regionen med sikte på å skape en enhetlig blokk i forbindelse med regionens opptreden under Landsmøtet. De gis også mandat til å utarbeide forslag til saker som skal fremmes til behandling på Landsmøtet.

Regionens valgte representanter til Landsmøtet og regionens Ung-representant gis samme mandat.