Avdeling Sør-Rogaland

Avdeling Sør-Rogaland har vel 925 medlemmer, fordelt på fler enn 200 bedrifter/arbeidsplasser. Vårt registreringsnummer i enhetsregistret er: 971530405. Avdelingen ble stiftet 23.10.52 under navnet Stavanger avdeling og har etter hvert blitt Sør-Rogaland etter diverse samenslåinger.

Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker- organisasjon tilsluttet YS.  Forbundet har ca. 21.500 medlemmer på flere enn 1.600 arbeidsplasser i privat sektor, 844 medlemsklubber, 37 avdelinger og 7 regioner. Administrasjonen er i Oslo.
Medlemmene er for det meste ansatte innen kontorvirksomhet, administrasjon, salg, service, lager og laboratorie (tekniske funksjonærer) – og ikke minst innen IKT-bransjen.
Navnet  – NEGOTIA – er fra 2006. Det assosierer forhandlinger, det å finne løsninger, noe som er selve kjernen i den virksomheten vi driver.

Sentralt er og har Negotia:

 • Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon
 • Negotia har 21.500 medlemmer
 • Navnet Negotia assosierer forhandlinger – det å finne løsninger
 • Negotias medlemmer tilhører privat sektor
 • Negotia organiserer medlemmer i alle bransjer
 • Negotia jobber for å utvikle et godt samarbeid på arbeidsplassen
 • Negotia bryr seg om hvordan du har det på jobben
 • Negotia gir deg trygghet, støtte og innflytelse
 • Negotia er tilknyttet YS

Les mer nyttig informasjon under fanen Om avd. Sør-Rogaland

I tillegg kan du finne oss på Facebook

Avdelingens postadresse er:

Negotia avdeling Sør-Rogaland v/Wouter Weerstra
Mellarhaugsvingen 7, 4100 Jørpeland

Vårt organisasjonsnummer er: 971530405

Konto: 9521.05.45574

Hva koster det å være medlem?

 •  0 – 51 % stilling    222 kroner per måned
 • 51 – 76 % stilling   333 kroner per måned
 • 76 – 100 % stilling  444 kroner per måned

Fagforeningskontingent inntil 3.850 kroner (2016) er fradragsberettiget på selvangivelsen. Beløpet justeres årlig i forbindelse med vedtatt statsbudsjett. Så lenge personnummeret ditt er registrert hos oss, vil fradraget komme automatisk på din selvangivelse. Er du på trekk, rapporterer arbeidsgiver.

 • Tilkallingshjelp eller vikar uten fast stillingsprosent? Kontakt medlemsregisteret på tlf.: 815 58 100 eller mail: medlem@negotia.no dersom du har spørsmål.
 • Salgsagent? Alle salgsagenter betaler kontingent som 100 % stilling kr. 420,- per måned
 • Skoleelev, heltidsstudent eller lærling? Er du i denne kategorien får du gratis medlemskap i Negotia. Rettighetene for oppfølging og bistand er noe begrenset i forhold til ordinært medlemskap. Les mer
 • Arbeidsledig eller permittert? Hvis du blir arbeidsledig, permittert eller av andre grunner er uten inntekt en periode, kan du søke om kontingentfritak. Les mer
 • Ufør eller pensjonist? Er du ufør må du sende inn vedtak fra NAV som dokumentasjon for å oppnå redusert kontingent. Pensjonist betaler en månedskontingent pr år. Les mer

Hvem kan bli medlem?

Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si alle virksomheter utenom stat og kommune.

Vi organiserer arbeidstakere på ulike nivåer (også ledende stillinger) innenfor blant annet disse yrkesområdene:

 • Kontor/administrasjon
 • IKT
 • Økonomi
 • Salg
 • Kundeservice
 • Markedsføring
 • Lager
 • Rådgivning
 • Laboratorier
 • Teknisk tegner/DAK-operatører

Negotia har medlemmer innen de fleste bransjer i privat sektor. Ta gjerne kontakt med oss, dersom du er usikker på din bransje.

Hvorfor bli medlem?

Du har sikkert forsikret huset og bilen din. Reiseforsikring har du nok også. Men har du husket å forsikre jobben din? Medlemskapet i Negotia er en slik forsikring.

 • Negotia er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i YS, for ansatte i privat sektor.
 • Som medlem knytter du deg til et apparat med bred kompetanse på arbeidslivsspørsmål.
 • Vi er der for deg når du trenger oss. Du er på lag med våre erfarne rådgivere og advokater som kjenner spillereglene i arbeidslivet.
 • Trygghet, støtte og innflytelse er sentrale stikkord for det å organisere seg – og for hva Negotia står for.
 • Den tilliten du viser oss ved å velge Negotia, vil vi anstrenge oss for å bekrefte.
 • Enten du er enkeltmedlem eller del av en stor klubb, tar vi deg og dine/deres utfordringer på alvor.
 • Vi bryr oss om deg og din arbeidssituasjon.
Rull til toppen