Årsmøtepapirer

Årsmøtepapirer for 2021

Årsrapport

Virksomhetsplan

Regnskap

Budsjett

Valg. Innstillingen fra valgkomiteen finner du her

Årsmøtepapirer for 2019

Årsrapport

Virksomhetsplan

Regnskap

Budsjett

Valg. Innstillingen fra valgkomiteen finner du her

Protokoll fra møtet finner du her 🙂

Årsmøtepapirer for 2018

Her er papirene for årsmøtet som holdes 28.2.2018

Invitasjon og epostadresse for påmelding til felles middag

Årsrapport

Virksomhetsplan

Regnskap

Revisjonsberetning

Budsjett

Valg. Innstillingen fra valgkomiteen finner du her

Protokoll fra møtet finner du her 🙂

Årsmøtepapirer for 2017

Her finner du alle papirer til årsmøtet med unntak av valgkomiteens innstilling. Den blir lagt fram på møtet.
Innkalling.pdf
Beretning_2016.pdf
regnskap_2016.pdf
Revisors_rapport.pdf
Budsjett_2017.pdf
VP_2017.pdf

Rull til toppen