Styret

Styret i avdelingen etter årsmøtet 2019 består av følgende personer:

Alle styremedlemmer kan nås via «kontakt oss» fanen på hjemmesiden.

Leder Wouter Weerstra

2 år
Fungerende Nestleder Victor Henriksen 1 år
Styremedlem 1/Kasserer Ann Elisabeth Myklebust

2 år
Styremedlem 2 May Brit Tollefsen

1 år
Styremedlem 3/Sekretær 2 år
Styremedlem 4/Ungrepresentant Gina Henriksen

1 år
1. Varamedlem Trond Berentsen 1 år
2. Varamedlem Katrine Marie Gjerde 1 år
Revisor Elin Skjegstad 2 år
Leder valgkomitee

Medlem    valgkomitee

Karen Ommundsen

Elisabeth Hiorth

1 år

1 år

Årstall bak den enkelte er funksjonstiden de er valgt for

Rull til toppen