Årsmøte 2019

Da vil vi takke alle som kom igår for et godt gjennomført årsmøte. Det var en video-samtale med Jannicke Sommer-Ekelund fra forbundstyret som fortalte litt om det forbundsstyret driver med. Vi fikk også en videohilsen fra forbundsleder Monica Paulsen, som oppfordret alle til å benytte seg av jobbveiviseren på negotia.no. 
Selvsagt var det også gjennomgang av regnskap, virksomhetsplan og budsjett, samt at det var valg på flere posisjoner i styret. Etter møtet var det en meget god middag sammen med de fremmøtte og alle gikk fornøyd og glade hjem.

Åsrmøtet valgte følgende styre for det kommende året:
Leder: Wouter Weerstra
Nestleder: Victor Henriksen
Kasserer: Ann Elisabeth Myklebust
Styremedlem/sekretær: Mette Foss Lea
Styremedlem: May Brit Tollefsen
UNG-representant: Gina Salte Henriksen
Varamedlem: Trond Berentsen
Varamedlem: Katrine Marie Gjerde

Dokumentene vil bli lagt ut fortløpende

Rull til toppen