Debattinnlegg i Dagens Næringsliv

Vi som representerer de ansatte i Telenor har i våre roller som konserntillitsvalgte vært med på å uforme de etiske retningslinjene (Codes of Conducts)
og er opptatt av å ha spilleregler som bidrar til å hindre korrupsjon. Vi erkjenner at pressen har en viktig samfunnsoppgave i å granske og avdekke ulovligheter i samfunnet, men enkelte oppslag om Telenor har dessverre bidratt til å skape et inntrykk av at Telenor og Telenoransatte har vært delaktige i korrupsjon.
Men i respekt for at også journalister har en jobb de skal gjøre, så skjønner også vi at Telenornavnet er av større interesse for leserne enn kun å omtale et russisk selskap som har mer perifer interesse.

Da Deloitte-rapporten ble lagt frem 29. april og fjernet enhver tvil om at Telenor hadde vært delaktig i korrupsjon i VimpelCom, var det en god dag for
Telenor og de ansatte.

 

Vi registrerer med interesse at lederen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen får kritikk for sin måte å håndtere denne saken på. Vårt anliggende er å be
om at komiteens leder tenker på at han ved sin omtale av Telenor sårer og bekymrer mange tusen ansatte som er stolte av sin arbeidsplass.
Hans omtale,
samt unøyaktige oppslag i pressen, utsetter de Telenoransatte for mindre hyggelige konfrontasjoner fra et overskriftslesende norsk folk i mange
sammenhenger, også i det private.

Ansatte i Telenor er verken korrupte eller bidrar til korrupsjon. Vi jobber hver dag i hard konkurranse for å sikre norske arbeidsplasser som de ansatte skal
være stolte av.  

Vi er stolte av selskapet og tar sterk avstand fra måten enkelte medlemmer i Kontroll- og konstitusjonskomiteen så langt har forsøkt stemplet Telenor og ansatte i konsernet i forbindelse med VimpelCom-saken.

 

Konserntillitsvalgte i Telenor
EL&IT
Per Gunnar Salomonsen, Negotia Roger Rønning, NITO Harald Stavn og TEKNA Jan Otto Eriksen.