Informasjon vedr. lønnsoppgjøret 2016 for Telenor Norge AS

 

Det lokale lønnsoppgjøret i Telenor Norge starter fredag 03.06.16. Informasjon vedrørende resultatet av lønnsoppgjøret vil bli sendt ut så snart et resultat foreligger.

 

Hege Karita Ottesen

Forhandlingsleder

Negotia Telenor Norge