Informasjon fra Negotia Telenor vedrørende nedbemanninger i Telenor Norge AS

Styret i Telenor Norge vedtok 21.10.16 nedbemanning i Telenor Norge AS. Ansattrepresentantene i styret stemte mot vedtaket.

 

Etter informasjons- og drøftingsmøter samt styrevedtak er det nå bestemt at lokasjon Steinkjer og Førde samt business kundeservice i Stavanger skal legges ned. I tillegg vil det bli nedbemanning innenfor divisjon business på grunn av en ny avdelingsstruktur.

 

Negotia Telenor har vært med i informasjons- og drøftingsmøter i prosessen for å ivareta våre medlemmers interesser.

Gjennom prosessen har det vært krav om kostnadsbesparelser og effektivi-sering som dessverre fører til overtallighet. Negotia mener det er stor risiko forbundet med den planlagte nedbemanningen. Dette i forhold til blant annet framtidig forretningsmessig drift, tap av omdømme, tap av kompetanse og høyere arbeidsbelastning for gjenværende ansatte. Negotia er imot en utvikling som innebærer sentralisering til færre lokasjoner og er ikke enig i en bemanningsreduksjon i det omfanget som er vedtatt.

Med dagens teknologi er det ingen problemer å utføre arbeidsoppgaver fra flere lokasjoner. Negotia har i drøftingsmøtet krevd at arbeidsoppgavene på de berørte lokasjonene opprettholdes og tilpasses det reelle arbeidsbortfallet

Negotia vil følge opp de av våre medlemmer som er berørt.

Dersom det er spørsmål kan følgende tillitsvalgte kontaktes

 

Konserntillitsvalgt i Telenor Roger Rønning. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.,Tlf. 913 08 372.

Hovedtilliltsvalgt i Telenor Norge AS Hege Ottesen. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Tlf. 905 89 853

Divisjonstillitsvalgt Mobile Pål Ligaard. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Tlf 911 50 593

Divisjonstillitsvalgt Business Frank Austad. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Tlf. 901 02 520

Divisjonstillitsvalgt Fixed & TV, Laila Fjelde Olsen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Tlf. 958 71 991.

Divisjonstillitsvalgt Wholesale Hege Nøttestad, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Tlf. 904 77 985