Informasjon fra Negotia Telenor vedrørende nedbemanninger i Div. Technology og Div. Fixed & TV i Telenor Norge AS

Styret i Telenor Norge vedtok 14.02.17 nedbemanning i Telenor Norge AS. Ansattrepresentantene i styret stemte mot vedtaket.

Etter informasjons- og drøftingsmøter samt styrevedtak er det nå bestemt en bemanningsreduksjon i divisjonene Technology og Fixed & TV på 172 årsverk. Bemanningsreduksjonen vil fordele seg med 138 årsverk i Technology og 34 årsverk i Fixed & TV.

Negotia Telenor har vært med i informasjons- og drøftingsmøter i prosessen for å ivareta våre medlemmers interesser.

Gjennom prosessen har det vært krav om kostnadsbesparelser og effektivi-sering som dessverre fører til overtallighet. Negotia mener det er stor risiko forbundet med den planlagte nedbemanningen. Dette i forhold til blant annet framtidig forretningsmessig drift, tap av omdømme, tap av kompetanse og høyere arbeidsbelastning for gjenværende ansatte. Negotia er ikke enig i en bemanningsreduksjon i det omfanget som er vedtatt.

Det vil i tiden framover bli foretatt en kompetansekartlegging av ansatte i divisjonene Technology og Fixed & TV. Negotia vil overfor våre medlemmer påpeke viktigheten i å levere en riktig CV og få med alt som er relevant for å belyse den enkeltes kompetanse.

Negotia vil følge opp de av våre medlemmer som er berørt.

 

Dersom det er spørsmål kan følgende tillitsvalgte kontaktes:

 

Divisjonstillitsvalgt i Technology, Hans-Petter Pedersen,

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Tlf. 900 58 840.

 

Divisjonstillitsvalgt i Fixed & TV, Laila Fjelde Olsen,

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Tlf. 958 71 991.

 

Konserntillitsvalgt i Telenor, Roger Rønning. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.,

Tlf. 913 08 372.

 

Hovedtillitsvalgt i Telenor Norge AS, Hege Ottesen. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Tlf. 905 89 853.