Telenor Norge AS har besluttet å legge ned kundeservice Harstad

Telenor Norge AS har besluttet å legge ned kundeservice Harstad

 

Telenor Norge har besluttet å legge ned kundeservicelokasjonen i Harstad mot de ansattes stemmer. Negotia beklager dette. De ansatte i Harstad sitter med en kompetanse som vi mener det vil være vanskelig å erstatte. I tillegg har de ansatte i Harstad levert på alle områder og burde derfor vært skånet for dette.

 

Negotia er av den oppfatning at Telenor Norge AS løper fra sitt samfunnsansvar og har kontaktet flere politiske partier for å sette søkelys på distriktsarbeidsplasser og arbeidsplasser i Nord-Norge spesielt.

 

Negotia mener Telenor Norge AS har satt sitt omdømme på spill og bør reversere denne saken. Negotia anser dette som en sentralisering av arbeidsplasser og aksepterer ikke at midlertidige innleide på andre lokasjoner skal erstatte faste ansatte i Harstad. Det er kun bortfall av arbeidsoppgaver som aksepteres som begrunnelse for en eventuell overtallighet. Negotia mener det i denne saken ikke er bortfall av arbeidsoppgaver i et slikt omfang at det tilsier nedleggelse av alle arbeidsplassene i kundeservice Harstad.

 

 

 

Telenor Harstad – Negotias synspunkter

 

Uakseptabel bedriftspolitikk
- Finnes alternative løsninger for å ta ned kostnader uten å legge ned kundeservice Harstad
- Konsekvensene for de berørte ansatte må veie tyngre enn den påståtte økonomiske gevinsten

- Krever at Harstad som lokasjon opprettholdes og tilpasses det reelle arbeidsbortfallet


Må utnytte de teknologiske mulighetene

- Telenor selger løsninger som gjør det mulig å jobbe fra flere lokasjoner

- Krever mer fokus på aktiviteter som styrker Telenors konkurransesituasjon og inntjening
- Viktig kompetanse må ikke gå tapt som følge av kravet om kostnadsreduksjoner
- Kompetansebortfall svekker selskapets utviklingsmuligheter


Telenor taper renommé

- Telenors renommé og omdømme både internt og eksternt står på spill

- Den planlagte nedbemanningen vil skape stor uro, usikkerhet og misnøye i hele

  organisasjonen

- Konsekvensen er at Telenor mister verdifull kompetanse og anseelse


Telenor ivaretar ikke sitt samfunnsansvar

- Nedlegging av lokasjoner får store konsekvenser for lokalsamfunnene
- Trofaste ansatte med lang ansiennitet sendes ut i en utrygg tilværelse

- Nedlegging i distriktene går på tvers av Telenors samfunnsansvar

- Innleie som skal kompensere for nedbemanninger er uakseptabelt


Sentralisering er teknisk risikabelt
- Sentralisering gir økt sårbarhet
- Det blir færre lokasjoner å fordele trafikken på dersom en lokasjon «faller» ut.

- Resulterer i at kunder ikke får nødvendig hjelp ved henvendelse


Ineffektiv flytting av kompetanse
- Uakseptabelt at nedbemanning et sted fører til økt bruk av innleie et annet sted.
- Kun bortfall av arbeidsoppgaver aksepteres som begrunnelse for en eventuell overtallighet.

 

“Det finnes gode alternative løsninger til å redusere kostnader og øke inntekter, framfor en brutal nedleggelse av viktige distriktsarbeidsplasser.”

 

“Telenor har finansielle muskler til å utvikle nye tilbud og fortsatt være en verdensledende aktør, men da må Telenor ta i bruk kompetansen som finnes over hele landet.”

 

Kontaktpersoner:
Roger Rønning
Konserntillitsvalgt for Negotia i Telenor

e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mobil: 913 08 372

 

Hege Ottesen

Hovedtillitsvalgt i Telenor Norge AS

e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mobil: 905 89 853

 

Pål Ligaard

Divisjonstillitsvalgt i Mobile, Telenor Norge AS

e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mobil: 911 50 593