God jul og godt nytt år!

                                   GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Da har nok et år gått med mange nye utfordringer for ansatte og tillitsvalgte i Negotia Telenor.

Det har vært et år med mange spennende utfordringer men også endringer som for mange har gjort hverdagen usikker og ført til at mange medlemmer har mistet jobben.

De tillitsvalgte i Negotia Telenor har gjennom hele året stått på for å ivareta medlemmenes interesser i forhold til lønns- og arbeidsvilkår. Det har vært mange drøftinger og forhandlingsmøter gjennom hele året.

Dessverre har Telenors endringsbehov for å møte den digitale hverdagen ført til overtallighet.  Negotia Telenor oppfordrer alle medlemmer til å være omstillingsdyktige og motiverte for å være med på kompetanseendringene og kompetanseløftet som kommer i forhold til at Telenor skal bli en Digital Service Provider. Negotia Telenor er med på å ivareta medlemmenes interesser også på dette området.

Negotia i Telenor har følgende hoved- og divisjonstillitsvalgte fra 01.01.2018.

 

Konserntillitsvalgt: Roger Rønning

Telenor Norge AS: Hege Ottesen

Business: Berthe Randmel

Technology: Hans Petter Pedersen

Mobile: Pål Ligaard

Fixed and TV: Laila Fjelde Olsen
Wholesale: Hege Nøttestad

Telenor ASA: Anita Steine

Telenor Broadcast: Grete Bjørndal

Telenor Eiendom AS: Åse Selfjord

Telenor Pensjonskasse: Vivian Larsen

Telenor Financial Services AS: Cecilie Egeland

Telenor Global Services AS: Roger Rønning

Telenor Global Shared Services AS: Roger Rønning

Telenor Negotia Ung: Janicke Aasgrav

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

 

Vil da takke alle medlemmer og tillitsvalgte i Negotia Telenor for innsatsen i 2017 og ønsker alle en god jul og et godt fredfullt nytt år.