Ja fra YS i uravstemningen

Fredag 27. april sendte YS resultatet av uravstemningen til Riksmekleren:

«Etter avsluttet uravstemning har YS i dag gjennom vedtak i styret i YS Privat enstemmig godkjent meklingsresultatet slik det fremgår av Riksmeklerens møtebok i sak 2018-004 mellom YS og Parat på den ene siden og NHO og Norsk Industri på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2018.»