Negotias Telenor-medlemmer beklager Berit Svendsens avgang

Det er i dag blitt kjent at Berit Svendsen går av som administrerende direktør for Telenor Norge AS. - Våre medlemmer beklager avgangen, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Det er i dag blitt kjent at Berit Svendsen går av som administrerende direktør for Telenor Norge AS. - Våre medlemmer beklager avgangen, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

- Blant Negotias medlemmer i Telenor Norge har Berit Svendsen vært en vel ansett leder for selskapet. De har hatt stor tillit til Svendsen og beklager at en så dyktig leder nå forlater selskapet. Negotia i Telenor opplever at Berit Svendsen har skapt tillit, vekst og gode resultater for Telenor Norge.  

- Medlemmene tar avgangen til etterretning, men beklager samtidig det hele, sier Negotia-leder Monica. A. Paulsen.

Paulsen er bekymret over at toppledelsen i Telenor nå har et magert innslag av kvinner. I konsernledelsen er kun to av ni personer kvinner etter endringene.

- Mangfoldsledelse er tydeligvis ikke noe Telenor kan skryte av. Dette holder ikke i likestillingslandet Norge i 2018. Bedre kjønnsbalanse må være en klar og reell målsetting for Telenor i framtiden, konstaterer Negotias forbundsleder.

 

Artikkel fra www.negotia.no den 4. september 2018