Julehilsen fra konserntillitsvalgt Roger Rønning

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

 

Da er det snart jul igjen og med dette vil vi tillitsvalgte i Negotia Telenor ønske alle medlemmer en god jul og et godt nytt år.

På nytt har det vært et år med mange endringer, utfordringer og spennende arbeidsoppgaver. Noen har vært med på større og mindre omorganiseringer, samt nedbemanninger, som har gjort hverdagen litt usikker.

Alle medlemmer i Negotia Telenor kan imidlertid være trygge på at tillitsvalgte står på hver dag for å ivareta medlemmenes interesser i forhold til lønns- og arbeidsvilkår. Det har vært mange informasjonsmøter, drøftingsmøter, forhandlingsmøter, medlemsmøter og andre oppgaver gjennom hele året.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å følge oss på våre hjemmesider.

@work, Negotia avd. Telenor https://telenor.facebook.com/groups/2433971400163173/

Facebook, Negotia avd. Telenor https://www.facebook.com/Negotia.Telenor/

Negotia avd. Telenor, http://avd.negotia.no/telenor/

 

Negotia i Telenor har følgende hoved- og divisjonstillitsvalgte fra 01.01.2019.

Konserntillitsvalgt: Roger Rønning

Hovedtillitsvalgt Telenor Norge: Hege Ottesen

Hovedtillitsvalgt Telenor ASA og Telenor Digital: Anita Steine

Hovedtillitsvalgt Telenor Broadcast Holding: Grete Bjørndal

Hovedtillitsvalgt Telenor Eiendom Holding: Thomas Laupstad

Hovedtillitsvalgt Telenor Global Services: Roger Rønning

Hovedtillitsvalgt Telenor Pensjonskasse: Vivian Larsen

Hovedtillitsvalgt Telenor Financial Services: Cecilie Egeland

Hovedtillitsvalgt Telenor Global Shared Services: Roger Rønning

Divisjonstillitsvalgt Telenor Norge, Business: Hege Sletten

Divisjonstillitsvalgt Telenor Norge, Technology og IT: Hans-Petter Pedersen

Divisjonstillitsvalgt Telenor Norge, Mobile: Pål Ligaard

Divisjonstillitsvalgt Telenor Norge, Fixed and TV: Laila Fjelde Olsen
Divisjonstillitsvalgt Telenor Norge, Wholesale: Hege Nøttestad

Tillitsvalgt Telenor Negotia Ung: Janicke Aasgrav

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

 

God jul og et godt fredfullt nytt år.