Om avdeling Telenor

Negotia avdeling Telenor er en del av fagforeningen Negotia som er tilsluttet YS. Avdeling Telenor organiserer ansatte i alle Telenors selskaper.

Negotia avd. Telenor het opprinnelig KTTL og var en ren kvinneforening i gamle Televerket. Etterhvert byttet foreningen navn til Kommunikasjonsforbundet og det ble også tillatt for menn å være medlem. På begynnelsen av 2000-tallet fusjonerte Kommunikasjonsforbundet og NOFU til det som i dag heter Negotia.

Navnet Negotia er en avledning av det engelske ordet for forhandling, negotiate.

Vår visjon er "Alltid tilstede - der avgjørelser tas om lønns- og arbeidsvilkår for å bidra til en bedre arbeidsdag og flere muligheter for deg." Kort og godt, vårt oppdrag er å hver dag jobbe for å sikre at våre medlemmer har en jobb og at de har det bra på jobben. Vi tar tilliten våre medlemmer viser oss på alvor!