Hvorfor organisere seg?

Fri juridisk bistand - kvalifisert rådgivning - personlig oppfølging - omfattende skoleringstilbud - gunstig forsikrings- og banktilbud - medlemsblad - nettjenester m.m.

For at en ansattguppe skal få gjennomslag hos ledelsen er det ofte nødvendig å opptre samlet. Organisering kan bidra til dette, og til utvikling av samarbeidet mellom partene. Innflytelse på beslutninger i bedriften som har betydning for de ansatte, er avgjørende for den enkeltes motivasjon, trivsel, effektivitet osv.

Tariffavtale gir ansatte rett til å forhandle om lønn og arbeidsvilkår. Som organisert har du noen å kontakte hvis du trenger hjelp vedr. arbeidssituasjonen din. Som medlem får du også tilgang til en rekke økonomiske goder. Se under medlemsfordeler.

Negotia er tilsluttet hovedorganisasjonen YS. Alle YS-organisasjonene er partipolitisk uavhengige.