Tillitsvalgte

Oversikt over Negotias tillitsvalgte i Telenor fordelt etter forretningsområde.

Konserntillitsvalgt: Roger Rønning

Hovedtillitsvalgt i Telenor Norge: Hege Karita Ottesen

 

Telenor ASA: Anita Steine

Telenor Broadcast: Grete Bjørndal

Telenor GSS: Roger Rønning

Telenor TGS: Roger Rønning

Telenor Eiendom: Thomas Laupstad

Business: Hege Sletten

Mobile: Pål Ligaard

Technology: Hans-Petter Pedersen

Fixed and TV: Laila Fjelde Olsen
Wholesale: Hege Nøttestad

Telenor Pensjonskasse: Vivian Larsen

Telenor Negotia Ung: Janicke Aasgrav